7/10
 Kontakt
Ján Čech
  Skrabské 86
  09433   Vyšný Žipov, Skrabské
  tel: +421 908 322071
 

QR code
FB - STRÁNKY
Hyperpolarizačné
okuliare

Veľká päťka
 ON LINE OVZDUŠIE EURÓPA
 ON LINE OVZDUŠIE SLOENSKO


stiahnite si APP saneprofit TLW na google play
TOPlist">
NAVŠTÍVTE WEB STRÁNKU FIRMY Ján Čech - SANEPROFIT
 
Klikni na obrázok

SYMETRIA biomolekúl = SYMETRIA v usporiadaní fotónov

  • Pridané: 03.03.2019

Teraz vás budem trochu otravovať odbornými vyjadreniami, ale asi sa to ináč ani nedá
Zachovanie a obnova biologických štruktúr na kvantovej úrovni pri virtuálne neobmedzenom prieniku svetla nás viedli k zostrojeniu a patentovaniu špeciálneho fullerénového nanofiltra, ktorý premieňa polarizované svetlo na hyperpolarizované svetlo s kvantovými vlnami - na vysoko usporiadané svetlo, vykazujúce ikosahedrálnu a dodekahedrálnu symetriu, t.j. na svetelný model, ktorý spĺňa Fibonacciho pravidlo. Jedná sa tak o optický systém, prostredníctvom ktorého dochádza k usporiadaniu svetla do prúdu fotónov, ktorý je kompatibilný so symetriou biomolekúl podľa tejto zásady:  


Kvantový stav bioštruktúr je veľmi dôležitý pre ľudské zdravie, pretože biomolekuly a tkanivá (klasické kvantové entity) sú postavené na jednote štruktúry, energie a informácií. Takmer 75 % ľudského tela (biomolekuly a bioštruktúry – reťazce a klastre vody, klathrin, mikrotubuly, kolagén, centrioly, cílie, bičíky a procesy založené na Gibbsovej voľnej energii) sú Fibonacciho štruktúry, usporiadané podľa pravidiel ikosahedrálnej a dodekahedrálnej symetrie. Pravidlá energetických stavov (elektronickej, vibračnej a rotačnej energie) organizovaných štruktúr sú určené Fibonacciho postupnosťou, teda pravidlom zlatého rezu označovaného gréckym písmenom fí (

Vzájomné pôsobenie hyperpolarizovaného svetla s biologickými systémami na kvantovej úrovni je nesmierne dôležité, pretože prenos signálov (informácií) hrá zásadnú úlohu vo fungovaní biologických systémov - od ich vzniku (embryogenézie) až po ich úlohu vo fungovaní, zachovaní a obnove biomolekúl, tkanív a orgánov. Symetria biomolekúl určuje elektronické stavy (základný a excitovaný) a vibračne rotačné energie, a tým aj vysielanie signálov (informácií) z jedného konca bunky na druhý, podľa princípu rezonančného rozpoznania biomolekúl na diaľku prostredníctvom vody.

 HPL svetlo pokrýva oblasť 0,012 až 1,6 eV, t.j. oblasť základných vibrácií, úrovní vibračnorotačnej energie a základných elektronických stavov valenčných elektrónov biomolekúl. Táto synergia komplexnej hmoty a komplexného svetla predstavuje nový prielom vo vede o svetle a v použití svetla v medicíne [odbor. lit. 12.3-12.5]. Ikosahedrálne a dodekahedrálne symetrie sú základom rozpoznania hmoty a svetla, prostredníctvom rozpoznania rezonancie usporiadania modelov, ktoré neobsahujú iba svoje energetické stavy, ale taktiež svoju entropiu a informačné stavy.  

Je to príliš zložité? Asi áno, ale celkom jednoducho povedané by to nebolo "ono" ... Jednoducho povedané : "Symetrický tvar fotónov hyperpolarizovaného svetla korešponduje so symetriou biomolekúl. V prípade, že narazí na molekulu, ktorá má symetriu porušenú /chorú bunku/, prenesie na ňu informáciu o dokonalej symetrii, teda ju vylieči. Je to povedané neodborne a nepresne, ale vystihuje princíp. A teraz ešte trochu odbornej literatúry a už vám dám pokoj ...

VZNIK HYPERPOLARIZOVANÉHO SVETLA S KVANTOVÝMI NANO VLASTNOSŤAMI

Prúd difúzneho neusporiadaného svetla sa odrazí od Brewsterovej optickej jednotky prístroja BIOPTRON, ktorá jej usporiadaná tak, že vznikne prúd usporiadaného svetla s paralelnými rovinami, nazývaného vertikálne lineárne polarizované svetlo (VLPL). VLPL potom prejde unikátnym nanofiltrom BIOPTRON, v ktorom vzájomne pôsobí s usporiadanou štruktúrou obsahujúcou molekuly fullerénu C60, ktoré neustále rotujú takmer neuveriteľnou rýchlosťou 1,8 x 1010-krát - 18.000.000.000-krát - za sekundu. Výsledkom tohto nárazu je vznik dokonale usporiadaného hyperpolarizovaného svetla (HPL) s kvantovými vlastnosťami na nano úrovni. Tento neustály pohyb (krútenie) integrovaného C60 (18.000.000.000-krát za sekundu), ku ktorému dochádza pri interakcii s fotónmi lineárne polarizovaného svetla, umožňuje hyperpolarizovanému svetlu prevziať prostredníctvom vlnových funkcií či energetických modelov v tvare Teslovho toroidu HPL podobné vlastnosti, aké vykazujú biomolekuly v našom tele: toto svetlo sa začne podobať biomimikrám biomolekulárnej symetrie. Podľa zákonov kvantovej mechaniky (optický soliton) nestrácajú fotóny, ktorých symetria je maximálne usporiadaná, pri svojom šírení energiu ani tvar. Tieto fotóny sú vďaka dobre usporiadaným štruktúram nezastaviteľné: prenášajú pôvodné množstvo energie, čo pripomína spätný „domino efekt“ obsahujúci danú formu informácií, t. j. model dynamickej zmeny vlnovej funkcie energetických informácií molekúl C60 v tvare Teslovho toroidu HPL, ktorého „obsah“ sa nakoniec dostáva k bioštruktúram a bunkám.
 
Z 82 % fotónov, ktoré prešli „nanofotonickým fullerénovým filtrom“, sa stane HYPERPOLARIZOVANÉ svetlo; druhá časť fotónov (12 %) prejde filtrom ako vertikálne lineárne polarizované liečivé svetlo a tretia časť fotónov (6 %) (so špecifickou hustotou energie 40 mW / cm2) sa rozptýli vo forme tepla.

Tak, už len jeden odstavec a pre dnešok vám dám pokoj ....

Dokonale usporiadané fotóny svetla HPL s ikosahedrálnou symetriou sú totožné so štruktúrou klathrinu. Prenikajúce svetlo HPL má vďaka svojim kvantovým vlastnostiam schopnosť obnovovať narušenú symetriu a uvádzať tak organizmy, bunky, klathrin, medzibunkovú vodu a biofotóny do rovnováhy. Poznatky z kvantovej teórie nám umožňujú zoznámiť sa s domino efektom: Ak je svetlo HPL aplikované na zatvorené oči, sietnicou sa dostáva prostredníctvom synapsie neurónov ku klathrinu. Model dokonalosti sa vďaka tomuto úžasnému efektu solitonovej vlny pri premene energie a vďaka Fibonacciho pravidlu prenáša do všetkých oblastí nášho tela a pomáha tak telu zachovať si (a udržať) dobrú kondíciu! ​

 

 
 Formulár
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár
     
    Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.